Tag: WWF

Tại sao chúng ta cần cứu tê giác?

Năm 2011, Việt Nam chính thức mất đi một kho báu quốc gia, khi cá thể tê giác Java một sừng cuối cùng được xác nhận chết tại vườn quốc gia Cát Tiên, khiến loài tê giác này tuyệt chủng tại Việt Nam. Con tê giác cuối cùng bị giết để...

Why should we save the rhinos?

In 2011, Vietnam officially lost one of its national treasures as the last Javan Rhinoceros was confirmed as extinct in Cat Tien National Park (link). It was hunted for its horn! Moreover, in recent years, the increasing demand for rhino horns in Vietnam has severely threatened the survival of...

Ung thư, Sừng tê & Niềm tin của con người

Người Việt Nam dùng sừng tê chữa ung thư. Việt Nam sử dụng sừng tê giác từ rất lâu đời làm bài thuốc quý hiếm, được tin rằng chữa khỏi nhiều bệnh nặng. Việc dùng sừng tê một phần là do ảnh hưởng của các bài thuốc Bắc du...

Tê giác một sừng Java cuối cùng ở Việt Nam đã sống thế nào?

Rừng Cát Tiên, Việt Nam, thời gian khó xác định, trước 2010 Máy bay oanh tạc. Súng đạn nổ đỏ một khoảng trời… Trải qua chiến tranh với những đợt tàn phá trên diện rộng, rừng Việt Nam thu hẹp, nhiều loài động thực vật quý hiếm diệt vong....