(Bài viết từ 2008 nên có một số thông tin và nhận định có thể hơi lỗi thời.) Có một thời những người đồng tính nam (gay) phải núp ké danh nghĩa metrosexual khi bộc bạch về sở thích mua sắm và chăm chút bản thân của mình. Nhưng...