Category: Coffee

Old Speech: Bye Bye Le Hong Phong

Vô tình lục lại được bài speech của mình trong lễ ra trường 6 năm trước. Ôi, thời gian…) Lê Hồng Phong Ơi, Xin Từ Biệt! Suốt 11 năm học qua, ngày khai giảng nào tôi cũng đã thầm nghĩ “Hôm nay là ngày đầu tiên đây. Hãy còn...

Hikifuda – Lòng yêu nước hái ra tiền

Ra đời vào cuối thế kỷ 19, Hikifuda là hình thức quảng cáo chính thống đầu tiên tại Nhật Bản. Hikifuda đã đem tới cho các nhà quảng cáo ý tưởng dùng lòng ái quốc để tăng doanh số. Một chút “quảng cáo” cho hình thức quảng cáo đầu tiên:...

The Seven-Day Itinerary

Five … four … three …, ‘Ciao Bella’, said he when they were two steps away from each other. She replied by a radiant smile. Her heart was beating. The first day, my heart was beating. It should have been a sweet dream but that my heart thumped made...

Hua Hin love …

There’s a drawer in my mind labelled “Hua Hin” with … The sunrises I went swimming then back to bed, skipping classes. The mornings I woke up with a spinning head and smell of alcohol all over my body asking myself “Which magic’s brought me back last night?” The...